Välkommen!

Vad roligt att du är intresserad av koldioxidbudgetar. Begreppet "koldioxidbudget" är centralt för att vi ska hålla Paris-avtalet, men trots detta pratas det ytterst lite om det.

Fridays For Future iUmeå arbetar för att Umeå kommun ska anta mål för klimatet som är relevanta och tillräckliga. Med denna sida hoppas vi kunna dela med oss av vårt arbete kring detta, till både Umeå och omvärlden.

Varför behövs en koldioxidbudget?

Koldioxidbudgeten är en beräkning av hur mycket koldioxid vi maximalt får släppa ut i atmosfären, utan att uppvärmningen ska överstiga 2 grader och därefter skena bortom vår kontroll på grund av kedjereaktioner i klimatsystemet. Som du säkert redan vet beror växthuseffekten på koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. I klimatstatistik jämför man oftast en stapel med utsläpp för föregående år och en stapel med utsläpp för året. Man ser då om utsläppen har minskat eller ökat. För politiska mål är det här perfekt, det är enkelt att säga att 2040 så kommer den ena stapeln vara noll!

Problemet är att, även om vi påbörjar en ny stapel i vår statistik, så sker det inte någon nollställning av koldioxiden i atmosfären bara för att det är nyårsafton. Den koldioxid som vi släppt ut kommer i stor utsträckning finnas kvar i flera decennier, mycket längre än den tid vi har på oss att förhindra en klimatkollaps. Så hur mycket koldioxid kan vi släppa ut? Forskarna som tog fram koldioxidbudgeten för Umeå kommun konstaterade att vi har 6 år på oss med nuvarande utsläppstakt. Efter detta, har Umeå släppt ut mer koldioxid än vad Parisavtalet ger utrymme för. Ett annat sätt att beskriva detta är att Umeå måste minska sina utsläpp med 16 % varje år.

Föreläsningen

Lyssna på forskarna bakom koldioxidbudgeten för Umeå. Vad blev resultatet av deras arbete och vad säger koldioxidbudgeten om en framtid för Umeå i enlighet med Paris-avtalet? Dessutom berättar Klimatpsykologerna  om varför omställningen är så svår och hur vi måste tänka för att lyckas med en förändring.

Föreläsningen finns på YouTube i 5 delar, spellistan med alla delar hittar ni nedanför. Efter varje del spelas nästa automatiskt upp, alternativt kan klicka dig fram till valfri del i spellistan.

Föreläsningen som gavs vid två tillfällen samma dag, på dagen för politiker och på kvällen för allmänheten, uppmärksammandes av SVT Västerbotten (länk).

Koldioxidbugeten och remissvar till Umeå kommun

Koldioxidbudgeten och remissvaret från Fridays For Future i Umeå hittar ni här. Remissvaret till Umeå kommun överlämnades i juni 2019 med koldioxidbudgeten som bilaga. Efter kritik från flera håll (länk) blev det till slut dags att besluta om nya miljömål för Umeå i februari 2020. Några veckor innan beslutet samlade Fridays For Future i Umeå fem partier till ett gemensamt möte för att kräva skärpningar i målen som avser klimatomställningen. Flera miljöorganisationer fanns på plats utanför fullmäktige på dagen då beslutet skulle tas. Beslutet blev en skärpning av miljömålen, vilket uppmärksammades av bland annat SVT Västerbotten (länk). 

Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) valde att kalla skärpningarna för "förtydliganden". Han påstod också att nästa steg var att "vi sätter oss ned och konkret arbetar fram förslag för hur vi ska skärpa klimatmålen lokalt här i Umeå". Eftersom Umeås lokala klimatmål för 2020-2040 beslutades just innan detta uttalandet kan vi bara anta att han syftade på den handlingsplan som Umeå kommun redan tidigare lyft fram som nästa steg. Umeå kommun säger sig fortfarande jobba med att ta fram denna handlingsplan, men hittills (2020-10-13) har ingen presenterats.

Fridays For Future i Umeå fortsätter att trycka på.

Om sidan

Fridays For Future Umeå ville att kommunen skulle beställa en koldioxidbudget, som underlag inför remiss på kommunens nya miljömål. Kommunen vill beställa en koldioxidbudget först efter att målen beslutats. Men till vilken nytta är ett faktaunderlag när ett dåligt formulerat eller rent av irrelevant mål redan är beslutat? Därför samlade Fridays For Future Umeå själva in pengarna på 10 dygn med bidrag från över 100 personer. Dessutom arrangerades det i september två föreläsningar med forskarna från Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet (som tog fram koldioxidbudgeten) och Klimatpsykologerna.

Med denna sida hoppas vi kunna dela med oss av vårt arbete, till både Umeå och omvärlden. Du hittar oss även på Facebook: https://www.facebook.com/fridaysforfutureumea/